ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Πιστοποιημένο ΚΜG : Αυθεντικό KRAV MAGA
Η κατάταξη των μαθητών αντιπροσωπεύεται από patches που δείχνουν το τρέχον/ισχύον επίπεδο.

Οι τάξεις μας δομούνται σε 5 επίπεδα Practicioner, 5 επίπεδα Graduate και επίπεδα Expert. Κάθε επίπεδο έχει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη και συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Επιπλέον, υπάρχουν 3 επίπεδα Master. Για τα συγκεκριμένα επίπεδα δεν υπήρχε διδακτέα ύλη αλλά συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Για τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο στα επίπεδα P και G χρειάζεται περίπου 5 μήνες  συνεχούς εκπαίδευσης. Στα επίπεδα Expert χρειάζεστε περίπου από 2 έως 4 χρόνια για να μεταβείτε από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Το ΚΜ εγγυάται στους μαθητές του σχετικά διπλώματα πιστοποίησης για τα επίπεδα Practicioner, Graduate, Expert και Master.
Επιπλέον εγγυόμαστε 3 είδη διπλωμάτων για εκπαιδευτές:

  • Civilian Instructor
  • Military Instructor
  • Law Enforcement Instructor

Αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης παρέχονται κυρίως για άτομα που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου, military, security and VIP protection sectors.

Για κάθε τομέα, προσφέρουμε αρκετά ειδικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, για απλούς πολίτες προσφέρουμε:

  • the General Instructors Course
  • the Combat and Fighting Instructors Course (CFIC)
  • the Woman Instructors Course (WIC)
  • the Kids and Teens Instructors Course

Το Personal Training KMG δίνει το δικαίωμα στον εκπαιδευόμενο να ολοκληρώσει την εξεταστική ύλη σε 2 μήνες αντί για 5 με ταχύρρυθμα μαθήματα .